Čo nám hovoria aktuálne trendy o robotizácii?

Je dnes relevantné hovoriť o robotizácii a nástupe umelej inteligencie ako o stále vzdialenej budúcnosti? Výhod, ktoré z automatizácie plynú je mnoho.

O robotizácii množstvo bežných ľudí počúva najmä v súvislosti (nielen) s obavou o strate zamestnania v priemyselnej výrobe. Predpokladá sa, že už o pár rokov budeme svedkami masívnej štrukturálnej zmeny pracovného trhu. V záujme zvyšovania produktivity bude množstvo štandardizovaných pracovných pozícii vystavených procesu automatizácie.

Podľa štúdie vykonanej Svetovým ekonomickým fórom nadchádzajúca éra umelej inteligencie a automatizácie vytvorí podstatne viac pracovných miest, ako ich v jej dôsledku zanikne. V globále sa v nasledujúcich desiatich rokov predpokladá zánik 75 miliónov pracovných pozícií. Na druhú stranu technologické odvetvie vytvorí až 133 miliónov nových.

Je však ale nutné podotknúť, že robotizácia sa nespája len s touto kontroverznou otázkou. V podnikateľskej sfére je téma digitalizácie a robotizácie vo veci zlepšovania služieb a zefektívňovania interných procesov v poslednej dobe veľmi aktuálna.

Využitie technologických možností, ktoré firmám ponúka dnešná doba by nemalo byť len nutnosťou v časoch Priemyslu 4.0, ale aj uvedomenie si, že sa jedná o najvhodnejší prostriedok ako bojovať s nepriaznivou situáciou na trhu práce a zvyšovať produktivitu. Podľa tohtoročného prieskumu mienky medzi riaditeľmi významných firiem v ČR, až 42% z opýtaných považuje robotizáciu za najvýznamnejšiu technologickú zmenu v časovom horizonte troch až piatich rokov.

V podobnom duchu sa nesú aj vyjadrenia českej pobočky spoločnosti PwC. Cloudové riešenia a umelá inteligencia vedú v rebríčku technologických produktov, ktoré majú potenciál firmám najvýraznejšie zlepšiť interné procesy a ušetriť náklady.

Rozmach technológií založených na cloude ako napríklad AI chatbot, je jedným z mnohých príkladov, ktoré ilustrujú súbežný proces zefektívňovania a šetrenia.

Aj napriek tomu že nástup umelej inteligencie je stále na svojom začiatku, miera adopcie týchto technológií podnikmi je pozitívne prekvapujúca. Asociácia združujúca európskych a severoamerických IT profesionálov Spiceworks, prednedávnom zostavila štatistiku s cieľom zistiť práve túto informáciu. V prípade subjektov pracujúcich v technologickom sektore až 29% opýtaných implementovalo do svojej pracovnej rutiny chatbota, alebo inteligentného asistenta pre zefektívnenie činnosti.

Veľké korporácie sú na tom veľmi podobne – 24% už v súčasnosti aktívne využíva chatbotov a 16% sa k implementácii chystá ešte tento rok.

Pozitívne vyhliadky voči adaptácii umelej inteligencie v komunikácii so zákazníkom má aj americký portál CIOReview. Okrem znateľného zlepšenia služieb v rámci starostlivosti o zákazníkov, došlo vďaka umelej inteligencii v mnohých prípadoch k zníženiu nákladov na zamestnancov až o 29%.

Plná automatizácia, neustála prevádzka, schopnosť vybavovania objednávok a faktúr, real-time komunikácia so zákazníkom je len zopár z množstvá pokročilých funkcií, ktoré Vám dokáže poskytnúť a výrazne zjednodušiť náš X-Bot.

Naspäť na članky
linkedin