Co nám říkají aktuální trendy o robotizaci?

Je dnes relevantní mluvit o robotizaci a nástupu umělé inteligence jako o stále vzdálené budoucnosti? Výhod, které z automatizace plynou je mnoho.

O robotizaci množství běžných lidí naslouchá zejména v souvislosti (nejen) s obavou o ztrátě zaměstnání v průmyslové výrobě. Předpokládá se, že už za pár let budeme svědky masivní strukturální změny pracovního trhu. V zájmu zvyšování produktivity bude množství standardizovaných pracovních pozici vystavených procesu automatizace.

Podle studie provedené Světovým ekonomickým fórem nadcházející éra umělé inteligence a automatizace vytvoří podstatně více pracovních míst, než je v jejím důsledku zanikne. V globálu se v následujících deseti letech předpokládá zánik 75 milionů pracovních pozic . Na druhou stranu technologické odvětví vytvoří až 133 milionů nových.

Je však nutno podotknout, že robotizace se nespojuje jen s touto kontroverzní otázkou. V podnikatelské sféře je téma digitalizace a robotizace ve věci zlepšování služeb a zefektivňování interních procesů v poslední době velmi aktuální.

Využití technologických možností, které firmám nabízí dnešní doba by nemělo být jen nutností v dobách Průmyslu 4.0, ale také uvědomění si, že se jedná o nejvhodnější prostředek jako bojovat s nepříznivou situací na trhu práce a zvyšovat produktivitu< /b>. Podle letošního průzkumu mínění mezi řediteli významných firem v ČR, až 42% z dotázaných považuje robotizaci za nejvýznamnější technologickou změnu v časovém horizontu tří až pěti let.

V podobném duchu se nesou i vyjádření české pobočky společnosti PwC. Cloudová řešení a umělá inteligence vedou v žebříčku technologických produktů, které mají potenciál firmám nejvýrazněji zlepšit interní procesy a ušetřit náklady.

Rozmach technologií založených na cloudu jako například AI chatbot, je jedním z mnoha příkladů, které ilustrují souběžný proces zefektivňování a šetření.

Přestože nástup umělé inteligence je stále na svém začátku, míra adopce těchto technologií podniky je pozitivně překvapující. Asociace sdružující evropské a severoamerické IT profesionály Spiceworks, nedávno sestavila statistiku s cílem zjistit právě tuto informaci.V případě subjektů pracujících v technologickém sektoru až 29% dotázaných implementovalo do své pracovní rutiny chatbota, nebo inteligentního asistenta pro zefektivnění činnosti.

Velké korporace jsou na tom velmi podobně – 24% již v současnosti aktivně využívá chatbotů a 16% se k implementaci chystá ještě letos.

Pozitivní vyhlídky vůči adaptaci umělé inteligence v komunikaci se zákazníkem má také americký portál CIOReview. Kromě znatelného zlepšení služeb v rámci péče o zákazníky, došlo díky umělé inteligenci v mnoha případech k snížení nákladů na zaměstnance až o 29%.

Plná automatizace, neustálý provoz, schopnost vyřizování objednávek a faktur, real-time komunikace se zákazníkem je jen pár z množství pokročilých funkcí, které Vám dokáže poskytnout a výrazně zjednodušit náš X-Bot.

Zpátky na články
linkedin