Potenciál umělé inteligence pro podniky

Zvláštním odvětvím je umělá inteligence. Ještě donedávna poznatky ze světa AI nebyly natolik pokročilé, aby pro firmy (ale i jednotlivce) přinášely reálný užitek. To se však stále mění s tím, jak jsou technologická řešení, které AI nabízí, stále více a více přepracované.

Kromě přínosu, který dokáže umělá inteligence a strojní učení ve formě automatizovaných asistentů a chatbotů přinést, je důležité zdůraznit jejich potenciál řešit řadu problémů týkajících se bezpečnosti, as tím souvisejících výpadků, které firmy stojí cenný čas a nezanedbatelné množství finančních prostředků.

Jelikož se již mnoho bezpečnostních expertů nechalo slyšet, jak vidí potenciál čelit bezpečnostním výzvám v budoucnu právě pomocí umělé inteligence, v této souvislosti nedávno The Ponemon Institute vyhotovil navazující studii s názvem „Closing the IT Security Gap with Automation & AI v Era of IoT”. Studie pokryla vzorek 3,866 IT specialistů z celého světa.

Podle výsledků této studie, která anketovala zmíněný vzorek bezpečnostních expertů se zjistilo, že většina z respondentů vnímá umělou inteligenci jako subjekt, který pomůže markantně snížit počet nepotvrzených procesních chyb v provozu (falešných poplachů), zvýšit týmovou efektivitu a zrychlit proces odhalování kyberútoků.. Jednou z hlavních předností by měla být i detekce a eliminace hrozeb ještě před tím, než stihnou napáchat škody.Kromě zvýšení šance na odhalení a adekvátní reakci v krátkém časovém horizontu, potenciál umělé inteligence tkví například iv automatizaci celého tohoto procesu.

Další z perspektivních oblastí, ve kterých může umělá inteligence výrazně zjednodušit procesy a očistit je od zbytečných chyb způsobených lidským faktorem je podle CTO společnosti Imanis Data, Hariho Mankude, zpráva a management datových operací.

S ohledem na rozměr a složitost firemních datových toků se nám předstírá další use-case; implementací AI řešení v kombinaci s chatbotem, který dokáže na základě jednoduchých požadavků provádět jisté operace, lze efektivně třídit a vyhledávat potřebná data.

Prostor právě pro zefektivnění řetězu procesů v rámci dat a datových analýz vidí i generální manažer Salesforce, Ketan Karkhanis. Ten zdůrazňuje zejména užitečnost AI systémů při získávání tzv. „čistých dat” z milionů řádků údajů v tzv. “raw formě”, ze které konverze do žádaného výstupu může zabrat pracovníkovi zbytečně mnoho času, delegováním těchto úkolů směrem k umělé inteligenci se tak může lidský kapitál přemístit na jiné, důležitější úkoly .

Vyšší bezpečnost, ušetřený čas, spolehlivější provoz a efektivnější alokace zaměstnanců jsou přednosti, které výdobytky ze světa AI dokážou nabídnout byznys sféře.

Zpátky na články
linkedin